Hoofdcontent

Kinderclub ‘Piep zei de Muis’ in Arkel en Nieuw-Lekkerland

voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

Vanaf februari organiseert het Sociaal team Molenlanden weer kinderclub ‘Piep zei de Muis’ in Arkel en Nieuw-Lekkerland. Deze club is ontwikkeld voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar die veel meemaken.

Met steun van hun omgeving kunnen kinderen leren omgaan met tegenslagen. De club Piep zei de Muis helpt kinderen en hun ouders hierbij, om zo de veerkracht van een kind te vergroten.

Iedere week vertelt Muis Piep de kinderen over moeilijke en verdrietige situaties die hij zelf meemaakt. Zo leren kinderen dat zij niet de enige zijn. ”Dat is voor kinderen erg waardevol”, vertelt Geeri de Jong van Sociaal team Molenlanden.

“Sinds 7 jaar geven we Piep zei de Muis nu in Molenlanden en steeds opnieuw zien we dat meedoen aan Piep zei de Muis kinderen helpt om te groeien. Zij ervaren het als een fijne plek voor zichzelf en genieten van een leuke middag.”

Naast plezier maken, leren de kinderen ook dat gevoelens er mogen zijn en worden via spel en creatieve activiteiten vaardigheden geoefend om met moeilijke situaties om te gaan. Geeri de Jong: “Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, dat maakt kinderen veerkrachtiger.”

Het vergroten van de veerkracht van een kind kan niet zonder zijn/haar ouders. Zij zijn tenslotte de belangrijkste personen in het leven van hun kind. Ze spelen een grote rol in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Wanneer een gezin moeilijke situaties meemaakt, heeft dit invloed op hoe kinderen zich ontwikkelen. In een aantal gesprekken en bijeenkomsten krijgen ouders tips en handvatten hoe zij hun kind hierbij kunnen helpen.

Startdatum in Arkel is op dinsdag 6 februari van 15.30 tot 17.00 uur. De cursus vindt plaats in basisschool Lingewaard aan de Harpstraat 13. Startdatum in Nieuw-Lekkerland is op dinsdag 27 februari van 15.30 tot 17.00 uur in basisschool De Tuimelaar aan het Raadhuisplein 1.

Aanmelden kan via het Sociaal Loket: 088-7515100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis. Meer informatie staat op www.molenlanden.nl/piep-zei-de-muis-kinderclub-voor-4-8-jaar.

 

bron: Het Kontakt