Hulp nodig?
E-mail: ike@negen.nl

Gegevens initiatiefnemer(s) platform:

Samen Actief in Molenlanden
Kerkstraat 1
5401 AA Uden


ike@negen.nl
https://www.samenactiefinmolenlanden.nl

Gegevens developer platform:

Cultuur- & Sportstimulering Nederland
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden
KVK: 17267991
Bankrekeningnummer: NL74 RABO 0302 0641 92

0413 72 57 07
info@sportstimulering.nl
https://www.sportstimuleringnederland.nl

Algemeen

Samen Actief in Molenlanden biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen uit de gemeente.

Via het platform https://www.samenactiefinmolenlanden.nl kunnen aanbieders uit de gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Samen Actief in Molenlanden brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen tot stand met behulp van het platform dat door Cultuur- & Sportstimulering Nederland is ontwikkeld. Samen Actief in Molenlanden is verantwoordelijk voor de inhoud op de website van het platform. Cultuur- & Sportstimulering Nederland ondersteunt Samen Actief in Molenlanden hierbij.

Samen Actief in Molenlanden hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Samen Actief in Molenlanden (hierna: wij of ons) verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.