Hoofdcontent

Spelregels voor aanbieders

Spelregels voor aanbieders

Het platform is alleen geschikt voor preventief aanbod; 
Daaronder verstaan we:
Wel: sport- en cultuuractiviteiten in groepsverband, themabijeenkomsten voor inwoners, cursussen gezondheid, groepswerk sociaal team 

Niet: individuele begeleiding vanuit zorgaanbieders, huiselijke hulpverlening, alles waarvoor je een indicatie nodig hebt  

Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het aanbod. Dit wordt vastgesteld in de subsidieovereenkomst;  
Het aanbod dat op het platform geplaatst wordt, is bedoeld voor inwoners uit Molenlanden. Dat kunnen ook activiteiten uit buurgemeenten zijn. 

 

Spelregels voor DEELNEMERS

Klik hier.