Hoofdcontent

Opening multifunctioneel sportveld

Vrijdag 31 mei 2024

Korte terugblik
 
Al vele jaren is er de wens om een Jeu de Boules baan in Wijngaarden te krijgen. Mede dankzij de tomeloze inzet van initiatiefnemer Koos van Hattem en vele overleggen met gemeente Molenlanden, Klankbordgroep Wijngaarden, stichting MFA en IJsclub Nooitgedacht werd in december 2023 groen licht gegeven om een multifunctioneel sportveld te bouwen. Een multifunctioneel sportveld waar niet uitsluitend Jeu de Boules kan worden gespeeld maar dat ook voor meerdere sportdoeleinden gebruikt kan worden.

In maart 2024 werd begonnen met de aanleg van het multifunctioneel sportveld door aannemingsbedrijf De Groot & Schagen B.V. Na het nodige grondwerk werd ook de bestrating rondom de banen vakkundig aangelegd. En nu is het zover! OPENING MULTIFUNCTIONEEL SPORTVELD.


De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 31 mei 2024 om 14:30 uur

Locatie: Dorpsstraat 31 Wijngaarden (Achterzijde 'Wingerdshof) |