Hoofdcontent

Bezoek vestingstad Nieuwpoort

Zaterdag 25 mei 2024

Klankbordgroep Bleskensgraaf nodigt dorpsbewoners uit om zaterdag 25 mei mee te gaan op bezoek in de historische vestingstad Nieuwpoort.

Er is een ochtend- een middagprogramma, die beide 2,5 tot 3 uur duren. Het ochtendprogramma begint om 9.30 uur en het middagprogramma om 13.00 uur. 

Op de planning staat een ontvangst met koffie en wat lekkers in stadsboerderij VredeBest, bezoeken aan museum Stadhuis Nieuwpoort en de hervormde kerk (een vertelt wetenswaardigheden over de kerk en het orgel) en een stadsrondwandeling door Nieuwpoort onder leiding van Gidsengilde Corvus.

Kennismaken met de eigen gemeente
Het programma is speciaal opgezet voor de inwoners van Molenlanden, met als doel het bewerkstelligen van verbinding tussen de kernen en het kennismaken met de eigen gemeente. Aanmelden: klankbordgroepbleskensgraaf.nl

Vervoer kan op eigen gelegenheid of de bus. De opstapplaats is het parkeerterrein achter dorpshuis De Spil. Deelname is gratis.

 

bron : Het Kontakt