Hoofdcontent

Meld je evenement in 2024 aan!

Graag uiterlijk 28 september doorgeven

Organiseer je in 2024 een evenement dat nog niet bij de gemeente Molenlanden bekend is? Geef dit dan uiterlijk 28 september a.s. aan ons door via apv@jouwgemeente.nl. Met jouw melding (vooraankondiging) plaats je een evenement op de regionale evenementenkalender.

Hiermee zijn ook de hulpdiensten geïnformeerd over het evenement en voorkom je dat het vanwege te weinig capaciteit bij de hulpdiensten niet door kan gaan.

Alvast bedankt!